فارسی   /   English
+۹۸(۲۱)۷۷۵۳ ۳۹۷۹

 

نشانی: خیابان طالقانی، نرسیده به سه راه طالقانی، پلاک ۱۷، طبقه ۴، واحد ۱۲
کد پستی : 1563674847

تلفن:  77533979-80
نمابر: 77533967-8

نشانی پست الکترونیکی: info@irana.ir

نشانی وب سایت: www.iriana.ir