فارسی   /   English
+۹۸(۲۱)۷۷۵۳ ۳۹۷۹

مهندسی توسعه بازارهای هدف

وجود بیش از ۵۰ شرکت معتبر در مجموعه سهامداران ایریانا، پشتوانه‌ای قدرتمند برای حضور در بازارهای جهانی است.

        |     |